STATUT

zobacz Statut Szkoły

zobacz Statut Przedszkola

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

zobacz Program wychowawczo-profilaktyczny

zobacz Program wychowawczy Przedszkola

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

zobacz PZO z historii
zobacz PZO z zajęć komputerowych/informatyki
zobacz PZO z języka polskiego
zobacz PZO z języka polskiego kl. Va, Vb, VI
zobacz PZO z języków obcych
zobacz PZO z matematyki
zobacz PZO z fizyki
zobacz PZO z chemii
zobacz PZO z biologii
zobacz PZO z muzyki
zobacz WZO z plastyki
zobacz WZO z przyrody
zobacz PZO z religii kl. I-III
zobacz PZO z religii kl. IV-VIII
zobacz PZO z zajęć technicznych/techniki
zobacz PZO z edukacji dla bezpieczeństwa
zobacz PZO z wychowania fizycznego
zobacz PZO klasy I-III

Regulaminy

zobacz Regulamin Rady Pedagogicznej
zobacz Regulamin Samorządu Ucznowskiego
zobacz Regulamin dyskoteki
zobacz Regulamin rekrutacji Przedszkola
zobacz Regulamin wycieczek
zobacz Regulamin wyjazdów na zawody sportowe
zobacz Regulamin stroju uczniowskiego
zobacz Regulamin biblioteki

Ustawy i rozporządzenia

zobacz Ustawa o systemie oświaty
zobacz Rozporządzenie dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

INNE

zobacz Prawa i obowiązki dziecka