Informacje

zobacz Linki - rekrutacja
zobacz Zasady rekrutacji
zobacz Postępowanie rekrutacyjne - terminy
zobacz Stypendia szkolne 2019/2020
zobacz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz Informacja z sesji otwarcia ofert
zobacz Modernizacja kotłowni gazowej - przetarg
zobacz Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz Formularz oferty
zobacz Kosztorys ofertowy
zobacz Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
zobacz Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zobacz Wykaz osób
zobacz Grupa kapitałowa
zobacz Zobowiązanie podmiotu trzeciego
zobacz Smog - film
zobacz Smog - podstawowe informacje
zobacz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
zobacz Stypendium szkolne 2018/2019
zobacz Rekrutacja do klasy I rok szkolny 2018/2019
zobacz Wniosek do Przedszkola rok szkolny 2019/2020
zobacz Rekrutacja do Przedszkola rok szkolny 2019/2020
zobacz Rekrutacja do Przedszkola rok szkolny 2018/2019 - harmonogram
zobacz Kalendarz klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019
zobacz Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
zobacz Procedury prowadzenia dokumentacji elektronicznej
zobacz Zebrania z rodzicami
zobacz Godziny otwarcia biblioteki
zobacz Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
zobacz Psycholog szkolny, logopeda
zobacz Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu
zobacz Fundacja Kiwanis Klub "Koziołki Poznańskie" - przyjacielem naszej szkoły