Informacje

zobacz Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
zobacz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
zobacz Stypendium szkolne 2018/2019
zobacz Informacja z sesji otwarcia ofert
zobacz Ogłoszenie o zamówieniu - remont szkoły w Modrzu
zobacz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz Formularz oferty
zobacz Kosztorys ofertowy
zobacz Oświadczenie wykonawcy
zobacz Oświadczenie wykonawcy
zobacz Oświadczenie o przynależności
zobacz Wykaz usług
zobacz Zobowiązanie podmiotu trzeciego
zobacz Umowa - projekt
zobacz Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zobacz Informacja z sesji otwarcia ofert
zobacz Plan zamówień publicznych na rok szkolny 2018 - ZSP Modrze
zobacz Rekrutacja do klasy I rok szkolny 2018/2019
zobacz Rekrutacja do Przedszkola rok szkolny 2018/2019
zobacz Rekrutacja do Przedszkola rok szkolny 2018/2019 - harmonogram
zobacz Kalendarz klasyfikacji w roku szkolnym 2017/2018
zobacz Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
zobacz Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018
zobacz Procedury prowadzenia dokumentacji elektronicznej
zobacz Zebrania z rodzicami
zobacz Godziny otwarcia biblioteki
zobacz Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
zobacz Psycholog szkolny, logopeda
zobacz Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu
zobacz Fundacja Kiwanis Klub "Koziołki Poznańskie" - przyjacielem naszej szkoły
zobacz Szkolny zestaw programów nauczania 2016
zobacz Szkolny zestaw podręczników 2016