Dyrektor

ɤ Anna Łykowska

Nauczyciele

Przedszkole:

ɤ Agnieszka Kempa
ɤ Danuta Kozak
ɤ Julia Matuszewska
ɤ Jolanta Pilarczyk

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I – III)

ɤ Magdalena Sikorska
ɤ Katarzyna Wasiewicz

II etap edukacyjny (klasy IV – VII)

ɤ Agnieszka Baumann-Borowicz
religia, muzyka
ɤ Aleksander Buksalewicz
przyroda, geografia, wychowanie fizyczne

ɤ Grażyna Dadaczyńska-Banach
fizyka, chemia

ɤ Katarzyna Duda
język niemiecki

ɤ Marlena Kaliszewska
matematyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

ɤ Piotr Kaźmierczak
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

ɤ Agnieszka Kmiecik
język polski, biblioteka

ɤ Anna Kozłowska
matematyka, informatyka

ɤ Krzysztof Krylle
wychowanie fizyczne

ɤ Roksana Kubiak
język angielski

ɤ Marta Kubzdela
psycholog szkolny

ɤ Anna Łykowska
biologia

ɤ Wioleta Michalak
język polski, plastyka

ɤ Beata Wangin
logopeda

Obsługa i pracownicy administracji

ɤ Magdalena Baraniak
ɤ Beata Figlarz
ɤ Barbara Kleszcz
ɤ Tadeusz Kmiećkowiak
ɤ Janina Kolasińska
ɤ Halina Kościelak
ɤ Agnieszka Nowak
ɤ Alina Paech