Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Zebranie organizacyjne w przedszkolu

Stypendia i nagrody Burmistrza Gminy Stęszew

Harmonogram dyżuru przedszkoli Gminy Stęszew w wakacje letnie 2022

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczy w przedszkolu

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i dyżur w przedszkolu

ПІДГОТОВЧІ КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

Nauka w oddziałach przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy

Rekrutacja do szkoły rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola rok szkolny 2022/2023