Nauczyciel współorganizujący kształcenie – oferta pracy