Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa w zakresie zbiorowego żywienia dzieci