Dni wolne od zajęć dydaktycznych i dyżur w przedszkolu