Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu

ul. T. Kościuszki 14
62-060 Modrze

tel.: 665 090 579
e-mail: zsp.modrze@steszew.pl