Autobusy szkolne od 31.01.2022

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa w zakresie zbiorowego żywienia dzieci

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa w zakresie zbiorowego żywienia dzieci

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa w zakresie zbiorowego żywienia dzieci

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczy w Przedszkolu w Modrzu

Muzyczne wyzwanie 14.10.2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Nauczyciel współorganizujący kształcenie – oferta pracy