Wznowienie zajęć w Przedszkolu

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu

Ogłoszenie – przedszkole

Regulamin kształcenia na odległość

Zasady obowiązujące na zajęciach w trybie online

Nauczanie zdalne

Projekt „Informatyka się liczy!”

Terminy spotkań z rodzicami